AktuálisKezdőlapÖnkormányzatFalutörténetEgyházközségÜzemekTérképekPályázatokKépekKönyvtár

 

>> EGYHÁZKÖZSÉG <<

 
Istentisztelet a Miseteremben: két hetente, páratlan heteken.
 
 
A GUTORFÖLDI TEMPLOM RÖVID TÖRTÉNETE
 
A FALU ELSŐ OKLEVELES EMLÍTÉSE 1270-BŐL VALÓ.
 
SZENT MIKLÓS TISZTELETÉRE EMELT TEMPLOMRÓL ÍROTT FORRÁSOK 1334-BŐL VALÓK. PLÉBÁNIÁJA 1501-BEN MÉG MEGVOLT, DE PLÉBÁNOS MÁR NEM MŰKÖDÖTT.
 
1717-BEN PÁKA FILIÁJA GUTORFÖLDE ÉS NYOLC CSALÁD LAKTA.
 
AZ 1720-AS ÉVEKBEN ÉPÜLT ÚJ TEMPLOMA, AZ ELPUSZTULT RÉGI HELYETT SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE. A KÖZSÉG KÖZEPÉN, A HÁZAKON KÍVÜL EMELKEDŐ SZELÍD DOMBHAJLATON ÉPÜLT FEL, ELEINTE TEMETŐ KÁPOLNAKÉNT SZOLGÁLT. TORNYA NEM VOLT, CSERÉPPEL FEDETT, MENNYEZETE DESZKÁBÓL KÉSZÜLT. 130 SZEMÉLY BEFOGADÁSÁRA VOLT ALKALMAS. NINCS FELSZENTELVE, CSAK MEGÁLDOTT. KÉT HARANGJA VOLT, AZ EGYIK A TEMPLOM ELŐTTI HARANMGLÁBON, A MÁSIK A MEZŐN LÉVŐ HARANGLÁBON. MINDKETTŐ SZENT ISTVÁN TISZTELETÉRE. A TELEPÜLÉS LAKÓINAK SZÁMA 1778-BAN 392 FŐ.
 
1860-BAN ÚJ TORONYRÉSSZEL BŐVÜLT A TEMPLOM.
 
1920-BAN A PÁKAI PLÉBÁNOS ÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG KÉRTE, HOGY A TEMPLOMOT MEGNAGYOBBÍTHASSÁK. 1921-BEN JELENTETTE PÁKA PLÉBÁNOSA AZ EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKÉNEK, MIKE JÁNOSNAK, HOGY AZ EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT TERV SZERINT A TEMPLOMOT MÉGEGYSZER AKKORÁRA ÉPÍTETTÉK ÁT.
 
A TEMPLOM FELSZENTELÉSE 1921. DECEMBER 11-ÉN TÖRTÉNT. AZ ÉPÍTÉS KÖLTSÉGEIT NÉGY KÖZSÉG HÍVEINEK ADOMÁNYAIBÓL FEDEZTÉK.
 
 
A TEMPLOM OLTÁR KÉPE SZENT ISTVÁN KIRÁLY FELAJÁNLJA ORSZÁGUNKAT A SZENT SZŰZNEK.
 
 
AZ 1927. ÉVI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT PEM JÓZSEF JAVASLATÁRA AZ EGYHÁZMEGYE ZALAI RÉSZÉN KURÁCIÁK SZERVEZÉSÉT HATÁROZTA EL. AZ ELSŐ KURÁCIÁK KÖZÉ TARTOZIK GUTORFÖLDE IS, MELYET 1928. JÚLIUS 15-ÉN ÁLLÍTOTTAK FEL. 1957-BEN A TEMPLOMOT VILLÁMCSAPÁS ÉRTE. EMIATT JAVÍTÁSRA SZORULT AZ OLTÁR MENZÁJA ÉS A TABERNÁKULUM FELETTI SZOBORCSOPORT. A TEMPLOMNAK JELENLEG KÉT HARANGJA VAN. A NAGYOBBIKAT A HÁBORÚBA ELVITT HELYÉRE 1926-BAN RENDELTÉK A HÍVEK SELTENHOFFER SOPRONI HARANGÖNTŐTŐL.
 
A SEKRESTYE NAGYOBBÍTÁSÁRA, ILLETVE A TEMPLOMI HITTANTEREM MEGÉPÍTÉSÉRE 1986-BAN KERÜLT SOR.
MAJD 1994-BEN TÖRTÉNT A TEMPLOM TELJES FELÚJÍTÁSA, A TORONY FASZERKEZETÉNEK LEBONTÁSA, ÚJRAÉPÍTÉSE, RÉZLEMEZZEL VALÓ BEVONÁSA. A RÉGI TETŐSZERKEZET ÉS GERENDAFÖDÉM LEBONTÁSA, A MEGREPEDT FALSZERKEZET MEGERŐSÍTÉSE ÉS AZ ÚJ TETŐSZERKEZET MEGÉPÍTÉSE. UGYANEBBEN AZ ESZTENDŐBEN TÖRTÉNT A FŐOLTÁR TELJES RESTAURÁLÁSA IS.
 
A FELJÁRATI LÉPCSŐ MELLETT ÁLLÓ KERESZTÚT 1996. NYARÁN KÉSZÜLT.
 
 
A TEMPLOMOT ÚJRASZENTELTÉK 1995. JÚLIUS 25-ÉN.

 
A  GUTORFÖLDI  SZENT  ISTVÁN  PLÉBÁNIA  LELKIPÁSZTORAI
 
1928-1941   FARKAS  JÓZSEF
1941-1948   BÁRDOSI  JENŐ
1943-1948   RAKONCZAI  JÁNOS
1948-1948   PATAKI  LÁSZLÓ
1948-1953   ENYEDI  JÓZSEF
1953-1989   VAS  LÁSZLÓ
1989-1990   TÜSKE  JÓZSEF
1990-1997   NAGY  PÉTER
1997-2001   HORVÁTH  SÁNDOR  ISTVÁN
2002-           BOGNÁR  ISTVÁN


Közérdekű adatok

 

Impresszum